top

Homer Time

Wijsheid in de achtertuin

Tijdens het bouwen van onze Homer, realiseerden we ons dat de Homer als (pre) mantelzorg woning bijzonder geschikt is voor ouderen. Dat kan eenvoudig in de achtertuin, in plaats van in een bejaarden tehuis. Hij staat volledig op zichzelf, is gelijkvloers, tijdloos, comfortabel en heel eenvoudig te plaatsen. En mocht de Homer niet meer voldoen, dan blijft het nog steeds dezelfde Homer. Opa en oma kunnen weer een rol nemen die ze maar wat graag willen vervullen. Ze zijn dicht bij een van hun kinderen, en klein kinderen. Daar kunnen de kinderen van alles leren, en houden eventueel een oogje in het zeil, tijdens het drukke leven van de ouders. De kinderen kunnen zo ook iets mee krijgen van de rijkdom aan ervaring, wat de ouderen mee brengen.

Generaties weer bij elkaar brengen?

Nog voordat wij het concept van de Homer bedacht hadden, dachten we na over het fenomeen dat er in onze maatschappij nauwelijks plek meer is voor ouderen. Zo zat mijn oma in een verzorging tehuis, en was daar eenzaam. Het leven van haar kinderen, klein en achter klein kinderen speelde zich buiten haar om af. Toen zij overleed, overleed ook een groot deel van de familie geschiedenis. Zij was altijd maar wat blij als haar klein kinderen er waren. Ze heeft ook nog lang iets voor ons klein kinderen kunnen en wíllen betekenen. Het bijzondere wat mij bij is gebleven, is de realisatie dat zij uit een compleet andere tijd komt, compleet andere dingen heeft mee gemaakt. Daardoor keek ze rustig naar de dingen van nu, zo van ach ja, dat hebben we al eens eerder meegemaakt.

Relativerende wijsheid

Ouderen nemen iets met zich mee dat de waan van de dag overstijgt, het relativeert deze. Dat alleen al is een wijsheid, zonder dat deze uitgesproken hoeft te worden. Kleine kinderen hebben vaak ontzag voor ouderen. Een open deur natuurlijk, maar ouderen hebben vaak zoveel meegemaakt, en hebben veel wijsheid, waar ze vaak graag over willen praten. Voor hun, om het leven te overzien, voor de toehoorder om geboeid naar te luisteren. Vaak kunnen ouderen hun verhaal slecht kwijt, omdat de ouderen vaak steeds meer geïsoleerd raken. Op het laatst, is er bijna alleen maar de verpleging die hun verhalen een beetje kunnen horen, en dan ook nog maar heel kort, omdat ze vaak minder tijd hebben dan zou zouden willen. Dat de ouderen nu in tehuizen worden gestopt, omdat er geen plek meer zou zijn, vinden wij grote armoede, en ook wel een tragiek van deze tijd.

Laten we nu niet veel liggen?

Hoe zou het zijn als onze ouderen onze kinderen weer meer van elkaar mee zouden krijgen, zou dat niet iets heel moois zijn? Zouden we als samenleving niet een veel grotere rijkdom hebben? Zou er niet veel meer respect zijn? Zouden we niet wat beter beschermd zijn tegen de waan van de dag? Nu zit de wijsheid letterlijk in een tehuis, en kijken we er niet meer naar om. Zijn daar niet alleen maar verliezers op deze manier?

In onze samenleving willen we vaak wel onze eigen privacy, en vinden we het ook erg belangrijk om onze eigen autonomie te hebben. Die eigenwijze opa of oma, moet misschien maar over hun eigen ruimte zijn of haar eigenwijsheid de regie hebben, maar niet over de (klein)kinderen.

Het behoudt zijn waarde

Hier sluit de Homer ook weer goed aan bij onze visie. Namelijk, dat het een mooie bijdrage levert aan een maatschappelijk probleem, natuurlijk dat het van duurzame materialen gemaakt is, in de brede zin van het woord. Maar het belangrijkste vinden we dat de Homer niet een huis voor ouderen is, maar een woning, die tijdelijk als ouderenwoning gebruikt wordt. Als hij als niet deze functie meer heeft, dan reist de Homer verder, naar een volgende bestemming. Het heeft daarom ook zin om de Homer zo goed te bouwen dat het tientallen decennia mee gaat. Dat is tijdens het verblijf ook wel zo prettig. Het is niet een ‘hok” dat daarna gesloopt dient te worden.

Wet en regelgeving

Mantelzorgwoning

De Homer is heel eenvoudig in te zetten als mantelzorgwoning. Daarbij is het een vereiste dat minimaal één van de bewoners, maar dat kan ook in het vaste huis zijn, ook daadwerkelijk mantelzorg nodig heeft. Een verklaring daarvoor wordt bijvoorbeeld door een huisarts verleend. Lees hier meer hier over.

Als mantelzorgwoning zijn de regels verassend eenvoudig, en er geen bouwvergunning nodig. Wel moet hij voldoen aan de eisen van het bouwbesluit, maar dat doet de Homer. Meer over deze regels staan op de website van de rijksoverheid.

premantelzorg

Als er nog geen zorgindicatie is, dan is het in steeds meer gemeenten mogelijk om een vergunning te krijgen voor zogeheten prémantelzorg. Het geld dan wel voor de leeftijd vanaf 67 jaar. In de regel wordt er dan een vergunning voor maximaal 10 jaar gegeven, en zal het binnen die 10 jaar overgaan naar mantelzorg. Mocht er dan binnen die 10 jaar dan geen zorg nodig zijn, dan verloopt de vergunning, en moet de Homer worden weggehaald. Zie bijvoorbeeld dit artikel in het AD.

Als generatie woning

Mocht (pre)mantelzorg niet aan de orde zijn, dan zal er een reguliere vergunning moeten worden aangevraagd.

Benieuwd naar wat de Homer te bieden heeft? ga dan naar de feature pagina.

Write a Comment